Em Đừng Thả Thính!!

Nhật Anh Trắng, LEG

Yêu Em Đến Già

3 Chú Bộ Đội

Đừng Yêu Ai Đậm Sâu

3 Chú Bộ Đội

Bụi Phấn (Cover Phiên Bản 2014)

Nhật Anh Trắng, Hiếu Orion, Ngô Chí Lan